torsdag den 17. december 2015

Digitaliseringen af foreningsdemokratiet

Den Københavner-baserede boldklub BK Skjold indfører digitale generalforsamlinger. Et meget interessant tiltag, som bliver spændende at følge!

Læs mere her

Udviklingen er særligt spændende, når den ses i relation til eks. Karstens Østerlunds undersøgelser, der peger på at foreningsdemokratiet i nogle foreninger er udfordret af at kun et mindretal reelt deltager i generalforsamlinger og varetager beslutningstagningen i foreningen. Måske kan denne løsning involvere flere foreningsmedlemmer i foreningens demokratiske liv?

Læs mere om Østerlunds undersøgelse her

onsdag den 25. november 2015

Kan folkeoplysning være konkurrenceforvridende?

Sagen om flere kommuners tilbageholdenhed overfor at støtte bl.a. idrætsforeninger med fitnessaktiviteter har taget en ny interessant drejning. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har offentliggjort en vejledning der påtaler den mulige konkurrenceforvridning der kan opstå når lokale idrætsforeninger modtager tilskud til aktiviteter, som også udbydes på det kommercielle marked som eks. fitness og dans.

Vejledningen har givet anledning til stor debat og skitserer en væsentlig problemstilling i forholdet mellem foreningslivet og markedet, men også omkring den samfundsmæssige vægtning og støtte til den generelle folkeoplysning.

Ifølge IDAN har flere af de større folkeoplysende aktører givet svar på tiltale og opfordret kulturministeriet til at gå ind i sagen.

Læs mere herlørdag den 14. november 2015

WADA's rapport retter hård kritik mod Rusland

I forlængelse af udgivelsen af en rapport opfordrer WADA til udelukkelse af Rusland fra international konkurrence pga. systematisk doping. Endnu et eksempel på en dyb international krise i idrættens verden, hvilket peger på et behov for en gennemtrængende genstrukturering af flere større nationale idrætsforbund og internationale idrætsorganisationer for at sikre idrætten transparens og fairness.

Læs mere her

onsdag den 11. november 2015

DGI årsmøde

Rapport fra DGI's årsmøde, der bl.a. bød på en diskussion af frivillighed og demokrati i organisationen. Herudover blev en ny fordelingsnøgle mellem DGI's landsdele besluttet.

Læs mere her

tirsdag den 20. oktober 2015

Ændring i unges frivillighed

Vigtig artikel der skildrer forandringer i unges tilgang til frivillighed. Tilsyneladende er der en tendens til at unge i højere grad orienterer sig mod mere tidsafgrænsede og konkrete opgaver, hvilket ifølge artiklen kan udgøre et skel mellem løsningen af opgaver i den frivillige organisation og medlemsdemokratiet.

Læs mere her

søndag den 20. september 2015

Stigning i bevillinger til idrætten

Godt med et billede på udviklingen af bevillinger til idrætten, som er steget en smule fra '14 til '15. Dette giver god mulighed for at nuancere debatten om tilskud til idrætten, som til tider kan blive noget uigennemsigtig og politiseret.

Stigningen kommer fra et øget kommunalt tilskud, hvilket er et godt billede på at idrætten spiller en fremtrædende rolle hos kommunerne.

Læs mere her

torsdag den 10. september 2015

FIFA reform

Interessant artikel om reformprocessen i FIFA, som blandt andet indeholder forslag der begrænser eksekutivkomiteens magt og  sætter loft på antallet af valgperioder.

Link

fredag den 28. august 2015

Dansk skoleidræt

Dansk Skoleidræt lancerer et spændende bud på et bidrag til Den Åbne Skole i form af Forårsfestivaler rundt omkring i landet. Fokus er i denne sammenhæng på de ældre elever i folkeskolen og samarbejdet med lokale foreninger.

http://www.skoleidraet.dk/nyheder/2015/08/ny-video-om-den-aabne-skole.aspx#.VeABh_S2o8I

torsdag den 30. juli 2015

IDANs respons på national organisering af skateboarding

På skateboard.dk kan man læse Henrik Brandts besvarelser af en række spørgsmål angående fordele og ulemper ved en national organisering af skateboarding. Brandt, der er direktør i Idan, giver i denne sammenhæng en række interessante svar, der understøtter udviklingen af "en tredje idrætsorganisation" der kan rumme moderne idræts- og bevægelsesaktiviteter som eks. skateboarding, men som samtidig betoner udfordringen ved at organisere en uorganiseret/selvorganiseret idrætsform som skateboarding.

Læs Brandts svar her

Den nationale platform for gadeidræt, som Brandt i denne sammenhæng refererer til, kan findes her:

http://gadeidraet.dk/

I et idrætspolitisk perspektiv er det interessant at se IDAN skubbe på udviklingen af "en tredje idrætsorganisation" som potentielt kan udfordre de eksisterende idrætsorganisationer, der også selv arbejder med udviklingen af aktiviteter og organisationsformer der er tilpasset ændringen i danskernes motionsvaner. Aktivitetsformerne dækker i denne sammenhæng ikke kun skateboarding, men kan også vedrøre fremadstormende idrætsaktiviteter som parkour, crossfit o. lign.

onsdag den 8. juli 2015

Nyt V regeringsgrundlag med vision 25-50-75 og støtte til øget skole-foreningssamarbejde

Den nye regering tilslutter sig DIF's og DGI's vision i regeringsgrundlaget. Interessant er det at regeringsgrundlaget også bakker op omkring et øget samarbejde mellem idrætsforeninger og folkeskoler, hvilken signalerer en klar opbakning til folkeskolereformens ideer om Den Åbne Skole vedtaget i samarbejde med den tidligere SR regering.

http://www.venstre.dk/_Resources/Persistent/63002ee09c17ea437981728a5d7f2402e4c472d9/Regeringsgrundlag-2015.pdf

onsdag den 1. juli 2015

Følg den idrætspolitiske udvikling her:

Idrættens analyseinstitut: www.idan.dk
Play The Game: http://www.playthegame.org/
Den kritiske journalist Jens Weinreich: https://twitter.com/jensweinreich

søndag den 21. juni 2015

Get2Sport

Perspektiverne for Get2Sport: http://www.dif.dk/da/nyt/dif-nyheder/2015/juni/20150616_opinion_5get2sport