torsdag den 30. juli 2015

IDANs respons på national organisering af skateboarding

På skateboard.dk kan man læse Henrik Brandts besvarelser af en række spørgsmål angående fordele og ulemper ved en national organisering af skateboarding. Brandt, der er direktør i Idan, giver i denne sammenhæng en række interessante svar, der understøtter udviklingen af "en tredje idrætsorganisation" der kan rumme moderne idræts- og bevægelsesaktiviteter som eks. skateboarding, men som samtidig betoner udfordringen ved at organisere en uorganiseret/selvorganiseret idrætsform som skateboarding.

Læs Brandts svar her

Den nationale platform for gadeidræt, som Brandt i denne sammenhæng refererer til, kan findes her:

http://gadeidraet.dk/

I et idrætspolitisk perspektiv er det interessant at se IDAN skubbe på udviklingen af "en tredje idrætsorganisation" som potentielt kan udfordre de eksisterende idrætsorganisationer, der også selv arbejder med udviklingen af aktiviteter og organisationsformer der er tilpasset ændringen i danskernes motionsvaner. Aktivitetsformerne dækker i denne sammenhæng ikke kun skateboarding, men kan også vedrøre fremadstormende idrætsaktiviteter som parkour, crossfit o. lign.

onsdag den 8. juli 2015

Nyt V regeringsgrundlag med vision 25-50-75 og støtte til øget skole-foreningssamarbejde

Den nye regering tilslutter sig DIF's og DGI's vision i regeringsgrundlaget. Interessant er det at regeringsgrundlaget også bakker op omkring et øget samarbejde mellem idrætsforeninger og folkeskoler, hvilken signalerer en klar opbakning til folkeskolereformens ideer om Den Åbne Skole vedtaget i samarbejde med den tidligere SR regering.

http://www.venstre.dk/_Resources/Persistent/63002ee09c17ea437981728a5d7f2402e4c472d9/Regeringsgrundlag-2015.pdf

onsdag den 1. juli 2015

Følg den idrætspolitiske udvikling her:

Idrættens analyseinstitut: www.idan.dk
Play The Game: http://www.playthegame.org/
Den kritiske journalist Jens Weinreich: https://twitter.com/jensweinreich