onsdag den 27. april 2016

Links-side

Jeg har oprettet en separat side her på bloggen, hvor jeg samler de mest interessante nyhedskilder, forsknings-sites og SoMe-konti som har relevans for udviklingen inden for idrætsforskning, idrætspolitik med mere.

Læs det her: http://magnusholmegaard.blogspot.dk/p/links.html

søndag den 24. april 2016

Ændringer på toppen af idrætten

Mandag Morgen rapporterer om forandringer i kønsbalancen i toppen af dansk idræt. Således viser MM's tal, at antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i de danske specialforbund er fordoblet på 10 år.

Det er primært i de små forbund, og de forbund hvor der er en stor andel kvinder i forvejen, at forandringerne ses. Tallene viser dog at der er langt vej igen, før at fordelingen af m/k afspejler medlemmerne i de danske idrætsforeninger. Således viser Mandag Morgens tal, at lidt under en fjerdedel af posterne i de 61 specialforbund er besat af kvinder.

Læs mere hos Mandag Morgen

tirsdag den 5. april 2016

Friske tal på foreningsidrætten i Danmark

Så er der friske tal fra DIF i rapporten "Idrætten i tal 2015" som peger på et nogenlunde status quo i medlemstallet i de tre idrætsorganisationer DIF, DGI og DFIF (lille nedgang for alle tre på hhv. 4.827 , 6.775 og 5.596 medlemmer).

Som DIF også selv noterer sig, er der er større fremgang i de motionsorienterede idrætter, herunder træning i motionscentre, svømning, cykling og friluftsliv.

Læs mere her


fredag den 26. februar 2016

Ny Fifa-præsident på plads

Så er valgkampen i FIFA afsluttet, og kongressens valg er faldet på Gianni Infantino som den nye mand på præsidentposten. Allerede nu har FIFA vedtaget en række forslag der skal styrke organisationens gennemsigtighed, herunder  en klarere adskillelse af kommercielle og politiske aktiviteter. Dog peger IDANs Jens Sejer Andersen dog på at reformpakken ikke ændrer på magtbalancen ift. de kontinentale forbund, som i følge ham er en kilde til en række nøgleudfordringer i FIFAs organisation.

Læs mere her hos FIFA

Læs mere hos IDAN

fredag den 12. februar 2016

Gadeidrætten får nye faciliteter i Aalborg og Viborg

Der kommer to nye spændende gadeidrætsfaciliteter til Aalborg og Viborg i løbet af de næste par år. GAME kommer således til at være repræsenteret med gadeidrætsfaciliteter i København, Esbjerg og nu også længere nord på. Det bliver spændende at følge hvordan de nye faciliteter bliver indrettet og taget i brug!

Læs mere hos Realdania

tirsdag den 12. januar 2016

Kan folkeoplysning være konkurrenceforvridende? Del II

Her følger en kort opfølgning på sagen om konkurrence- og forbrugerstyrelsens rapport om mulige konkurrenceproblematikker ifbm. folkeoplysningstilskud til foreningsidrætten. En række større folkeoplysende organisationer bad i november sidste år kulturministeriet om at gå ind i sagen, som de mener er stærkt problematisk ift. folkeoplysnings-principperne, men dette har ministeriet afvist i dette brev.

Ifølge IDAN har konkurrence- og forbrugerstyrelsen afvist at ændre vejledningen, men har i sinde at gøre opmærksom på problematikken i dialogen med de kommunale aktører.

For de folkeoplysende organisationer har beslutningen stor principiel betydning, og derfor må det også forventes at det ikke er det sidste ord der er sagt i denne sag. Opdatering følger...