tirsdag den 12. januar 2016

Kan folkeoplysning være konkurrenceforvridende? Del II

Her følger en kort opfølgning på sagen om konkurrence- og forbrugerstyrelsens rapport om mulige konkurrenceproblematikker ifbm. folkeoplysningstilskud til foreningsidrætten. En række større folkeoplysende organisationer bad i november sidste år kulturministeriet om at gå ind i sagen, som de mener er stærkt problematisk ift. folkeoplysnings-principperne, men dette har ministeriet afvist i dette brev.

Ifølge IDAN har konkurrence- og forbrugerstyrelsen afvist at ændre vejledningen, men har i sinde at gøre opmærksom på problematikken i dialogen med de kommunale aktører.

For de folkeoplysende organisationer har beslutningen stor principiel betydning, og derfor må det også forventes at det ikke er det sidste ord der er sagt i denne sag. Opdatering følger...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.